XCMG NS API


销售退货入库

<h5>简介</h5> <ul> <li>创建销售退货入库单</li> </ul> <h5>请求URL</h5> <ul> <li><a href="https://6409627-sb1.restlets.api.netsuite.com/app/site/hosting/restlet.nl?script=590&amp;deploy=1">https://6409627-sb1.restlets.api.netsuite.com/app/site/hosting/restlet.nl?script=590&amp;deploy=1</a></li> </ul> <h5>请求方式</h5> <ul> <li>POST</li> </ul> <h5>请求参数说明</h5> <table> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Required</th> <th>Type</th> <th>Description</th> <th>field leval</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>operateType</td> <td>True</td> <td>String</td> <td>操作类型,值列表为: create</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>docNum</td> <td>True</td> <td>String</td> <td>来源系统的事务处理文档编号</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>associatedDoc</td> <td>False</td> <td>String</td> <td>事务处理的相关单据</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>subsidiary</td> <td>True</td> <td>String</td> <td>附属公司</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>department</td> <td>False</td> <td>String</td> <td>部门</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>customer</td> <td>True</td> <td>String</td> <td>接收货品或享受服务的客户</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>date</td> <td>True</td> <td>String</td> <td>来源系统的事务处理过账日期,格式为 “2022/11/23”</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>currency</td> <td>True</td> <td>String</td> <td>事务处理的币种</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>exchangeRate</td> <td>False</td> <td>Number</td> <td>汇率</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>memo</td> <td>False</td> <td>String</td> <td>事务处理的备注(头)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>saleConNum</td> <td>False</td> <td>String</td> <td>销售合同号</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>lines</td> <td>True</td> <td>Array</td> <td>行对象</td> </tr> <tr> <td>item</td> <td>True</td> <td>String</td> <td>事务处理的货品</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>quantity</td> <td>True</td> <td>Number</td> <td>账单/发票/库存转移/库存调整的商品数量</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>unit</td> <td>False</td> <td>String</td> <td>单位</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>taxUnit</td> <td>True</td> <td>Number</td> <td>含税单价</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>location</td> <td>True</td> <td>Number</td> <td>事务处理的目的地点</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>memo</td> <td>False</td> <td>String</td> <td>事务处理的备注(行)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>fromBin</td> <td>False</td> <td>String</td> <td>库存转移的来源库位,库存调整的目的库位</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>serialNumber</td> <td>False</td> <td>String</td> <td>库存调整/库存转移的货品的序列号</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <h5>请求示例</h5> <pre><code> { &amp;quot;operateType&amp;quot;:&amp;quot;create&amp;quot;,     &amp;quot;docNum&amp;quot;: &amp;quot;salesorder1&amp;quot;, &amp;quot;associatedDoc&amp;quot; : &amp;quot;assdoc1&amp;quot;,     &amp;quot;date&amp;quot;: &amp;quot;2022/12/15&amp;quot;,     &amp;quot;customer&amp;quot;: &amp;quot;cus1&amp;quot;, &amp;quot;currency&amp;quot;:&amp;quot;CNY&amp;quot;, &amp;quot;exchangeRate&amp;quot;:1,     &amp;quot;subsidiary&amp;quot;: &amp;quot;徐工&amp;quot;,     &amp;quot;department&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;,     &amp;quot;memo&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;, &amp;quot;saleConNum&amp;quot;:&amp;quot;&amp;quot;,     &amp;quot;lines&amp;quot;: [{         &amp;quot;item&amp;quot;: &amp;quot;item1&amp;quot;,         &amp;quot;quantity&amp;quot;: 2,         &amp;quot;unit&amp;quot;: &amp;quot;PCS&amp;quot;,         &amp;quot;unitPrice&amp;quot;: 1000, &amp;quot;location&amp;quot;:&amp;quot;&amp;quot;,         &amp;quot;memo&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;, &amp;quot;fromBin&amp;quot;:&amp;quot;&amp;quot;, &amp;quot;serialNumber&amp;quot;:&amp;quot;&amp;quot;     }] }</code></pre> <h5>响应参数说明</h5> <table> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Type</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>success</td> <td>Boolean</td> <td>true:success,false:failed</td> </tr> <tr> <td>message</td> <td>String</td> <td>errors message</td> </tr> <tr> <td>data</td> <td>Array</td> <td>Data</td> </tr> </tbody> </table> <h5>返回示例</h5> <pre><code> // Error {     &amp;quot;success&amp;quot;: false,     &amp;quot;message&amp;quot;: &amp;quot;docNum must be filled!&amp;quot;,     &amp;quot;data&amp;quot;: [] } // Success { &amp;quot;success&amp;quot;: true, &amp;quot;message&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot;, &amp;quot;data&amp;quot;: [{ &amp;quot;internalid&amp;quot; :3995 }] }</code></pre> <h5>备注</h5> <ul> <li>For certification information, please see <a href="https://www.showdoc.com.cn/xcmgnsapi/9352531526636929">Interface Certification Information</a></li> </ul>

页面列表

ITEM_HTML