lxpt_bg

龙虾后台管理


商品评价列表查询

<p>[TOC]</p> <h5>简要描述</h5> <ul> <li>商品评价列表分页查询接口 -&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;根据商品ID分页查询评价信息&lt;/font&gt;</li> </ul> <h5>请求URL</h5> <ul> <li><code>/evaluate/queryListByGoods</code></li> </ul> <h5>请求方式</h5> <ul> <li>POST</li> </ul> <h5>请求JSON</h5> <pre><code>{ &amp;quot;loginMode&amp;quot;: 1, &amp;quot;passLogin&amp;quot;: 0, &amp;quot;password&amp;quot;: &amp;quot;123456&amp;quot;, &amp;quot;phone&amp;quot;: &amp;quot;17554243895&amp;quot;, &amp;quot;platformType&amp;quot;: 2, &amp;quot;sengCode&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot; }</code></pre> <h5>参数</h5> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">参数名</th> <th style="text-align: left;">是否必填</th> <th style="text-align: left;">类型</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">goodsId</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>商品ID</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">evaluateType</td> <td style="text-align: left;">否</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>评价类型 (GOOD.好评 CENTRE.中评 POOR.差评)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">pageNo</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">Integer</td> <td>页码</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">pageSize</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">Integer</td> <td>每页条数</td> </tr> </tbody> </table> <h5>返回示例</h5> <pre><code> { &amp;quot;code&amp;quot;: &amp;quot;200&amp;quot;, &amp;quot;message&amp;quot;: &amp;quot;操作成功&amp;quot;, &amp;quot;param&amp;quot;: null, &amp;quot;data&amp;quot;: { &amp;quot;phone&amp;quot;: &amp;quot;17554243895&amp;quot;, &amp;quot;platformType&amp;quot;: &amp;quot;2&amp;quot;, &amp;quot;userName&amp;quot;: &amp;quot;缪大鹏供应商&amp;quot;, &amp;quot;userId&amp;quot;: &amp;quot;3&amp;quot;, &amp;quot;token&amp;quot;: &amp;quot;eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2OTkzNDU0MzgsInVzZXJuYW1lIjoiMTc1NTQyNDM4OTUqMiJ9.uMUoGRr4xyg3sPVLIlLUijPkXsEUI79BQAdme1hmaL8&amp;quot; }, &amp;quot;pageInfo&amp;quot;: null, &amp;quot;listData&amp;quot;: null, &amp;quot;status&amp;quot;: 0, &amp;quot;sysMessage&amp;quot;: null }</code></pre> <h5>返回参数说明</h5> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">参数名</th> <th style="text-align: left;">类型</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">evaluateId</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>评价业务Id</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">evaluateType</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>评价结果(GOOD.好评 CENTRE.中评 POOR.差评)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">supplierName</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>供应商名称</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">orderNo</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>订单编号</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">buyserName</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>买家名称</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">anonymousFlag</td> <td style="text-align: left;">Boolean</td> <td>是否匿名</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">evaluateTime</td> <td style="text-align: left;">Date</td> <td>评价时间</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">evaluateContent</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>评价内容</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">status</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>状态 (NORMAL:正常,HIDE:隐藏)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">fileUrlList</td> <td style="text-align: left;">List&lt;String&gt;</td> <td>评价图片或视频地址</td> </tr> </tbody> </table> <h5>备注</h5> <ul> <li>更多返回错误代码请看首页的错误代码描述</li> </ul>

页面列表

ITEM_HTML