lxpt_bg

龙虾后台管理


用户验证

<p>[TOC]</p> <h5>简要描述</h5> <ul> <li>用户验证接口 -&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;根据手机或者验证码登录&lt;/font&gt;</li> </ul> <h5>请求URL</h5> <ul> <li><code>/user/checkUser</code></li> </ul> <h5>请求方式</h5> <ul> <li>POST </li> </ul> <h5>请求JSON</h5> <pre><code>{ &amp;quot;loginMode&amp;quot;: 1, &amp;quot;passLogin&amp;quot;: 0, &amp;quot;password&amp;quot;: &amp;quot;123456&amp;quot;, &amp;quot;phone&amp;quot;: &amp;quot;17554243895&amp;quot;, &amp;quot;platformType&amp;quot;: 2, &amp;quot;sengCode&amp;quot;: &amp;quot;&amp;quot; }</code></pre> <h5>参数</h5> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">参数名</th> <th style="text-align: left;">必选</th> <th style="text-align: left;">类型</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">loginMode</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>登录方式 1、账户密码 2、手机验证码</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">passLogin</td> <td style="text-align: left;">否</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>是否七天免登录 1、是 2、否</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">password</td> <td style="text-align: left;">否</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>密码验证方式</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">phone</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>手机号</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">platformType</td> <td style="text-align: left;">是</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>所属平台(1、供应商2、平台3、用户)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">sengCode</td> <td style="text-align: left;">否</td> <td style="text-align: left;">string</td> <td>验证码</td> </tr> </tbody> </table> <h5>返回示例</h5> <pre><code> { &amp;quot;code&amp;quot;: &amp;quot;200&amp;quot;, &amp;quot;message&amp;quot;: &amp;quot;操作成功&amp;quot;, &amp;quot;param&amp;quot;: null, &amp;quot;data&amp;quot;: { &amp;quot;phone&amp;quot;: &amp;quot;17554243895&amp;quot;, &amp;quot;platformType&amp;quot;: &amp;quot;2&amp;quot;, &amp;quot;userName&amp;quot;: &amp;quot;缪大鹏供应商&amp;quot;, &amp;quot;userId&amp;quot;: &amp;quot;3&amp;quot;, &amp;quot;token&amp;quot;: &amp;quot;eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2OTkzNDU0MzgsInVzZXJuYW1lIjoiMTc1NTQyNDM4OTUqMiJ9.uMUoGRr4xyg3sPVLIlLUijPkXsEUI79BQAdme1hmaL8&amp;quot; }, &amp;quot;pageInfo&amp;quot;: null, &amp;quot;listData&amp;quot;: null, &amp;quot;status&amp;quot;: 0, &amp;quot;sysMessage&amp;quot;: null }</code></pre> <h5>返回参数说明</h5> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">参数名</th> <th style="text-align: left;">类型</th> <th>说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">phone</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>手机号</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">platformType</td> <td style="text-align: left;">int</td> <td>平台</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">userName</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>用户名</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">userId</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>用户id</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">token</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>token</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">sysMenuList&lt;list&gt;</td> <td style="text-align: left;">list</td> <td>菜单</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">- menuName</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>菜单名称</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">- parentId</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>父级id</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">- component</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>组件路径</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">- menuType</td> <td style="text-align: left;">String</td> <td>菜单类型(M目录 C菜单 F按钮)</td> </tr> </tbody> </table> <h5>备注</h5> <ul> <li>更多返回错误代码请看首页的错误代码描述</li> </ul>

页面列表

ITEM_HTML